Verksamhetsplan 2023


Föreningens verksamhetsplan för 2023. Vi hoppas bli många som samverkar och utbyter erfarenheter under året!

  • Årsmöte 11 mars på Strandakar i När.
  • Nya skinnrikets Gotland folders.
  • Skinnmässa 20 maj på Suderbys Herrgård.
  • Roadtrip 6 juni. Östra delen av ön blir målet.
  • Skördefestivalen GGC 2-3 september
  • Resa till Irland