Stort tack till alla sponsorer 2021


Guld:                                                                     
Viktor Larsson, Fårklippare     https://www.facebook.com/Lammklippninggotland                                         

Donnia Skinn     http://www.donnia.se/                                                    

Tranås Skinnberedning      http://www.tranas-skinn.se/                                             

Gotlands Slagteri      Gotlands Slagteri AB                                                                                             

Svenska Fåravelsförbundet      https://faravelsforbundet.se/                                                                                                    

Gotlands Lantmänn      https://www.lantmannen.se/vara-agare/distrikt/distrikt-gotland/      

                                                 

Silver:                                                                                                                                      Elitlamm     https://www.elitlamm.com                                                                           

Simon Ronström, Klippare                                                                  

Sackarias Lindh, Klippare                                                                      

Herman Kullander, Klippare    https://www.facebook.com/KullandersLantbrukstjanst                                                                      

Destination Gotland      https://www.destinationgotland.se/                     

Hushållningssällskapet Gotland      https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/gotland/           

Havorgårds Oljetransporter     http://www.havorgards.se/                                                                       

Länsförsäkringar Gotland      https://www.lansforsakringar.se/gotland/privat/                                                                                             

Gård & Djurhälsan      https://www.gardochdjurhalsan.se/                                      

Gotlands Fåravelsförening      https://www.facebook.com/groups/393279444079342/about                                                              

Ahlsell, Gotland      https://www.ahlsell.se/                                                                                                                                                                                                               

Br Pettersson Havdhem     https://brodernapetterssonab.se/                             

Fole Kvarn                                                                                                                 

Gårdservice Roma      https://www.gardsservicegotlandab.se/                                    

Thord Karlssons keramik     https://karlssonskrukor.se/                            

Brons:                                                                                              
Landshypotek Gotland     https://www.landshypotek.se/om-landshypotek/landshypotek-ekonomisk-forening/fortroendevalda/gotland/                                                                                           

Siltbergs Svets & Smide     https://siltbergs.se/                                                                                           

Ödins Garveri       https://odinsgarveri.se/sv                                                                 

ACG Nyström      https://acgnystrom.se/                                                                                                                            

Wisbyost      https://wisbyost.se/                                                                                                                             

Lundins Bil     https://www.lundinsbil.se/                                                                                                                        

Haltarve Islandshälstar     http://www.islandshastargotland.n.nu/                                                                                                                

GGI      http://ggisweden.se/                                                                                                                               

Knarrhult     https://knarrhult.se/                                                                                      

Gotlandsgårdens Konfektyr   Gotlandsgårdens Konfektyr – Startsida (gotlandskonfektyr.se)