Medlemsinfo


Här hittar du aktuell information för medlemmar.

Blankett för ansökan om medlemsskap (pdf-fil)

Stadgar för Skinnriket Gotland ek. förening (pdf-fil)

Medlemsförmåner i Skinnriket Gotland ek. förening ()

Mål- och kvalitetsdokument (pdf-fil)

Årsmöteshandlingar 2016 (Kallelse)

Årsmötesprotokoll 2015 (pdf-fil)
Årsmötesprotokoll 2014 (pdf-fil)
Årsmötesprotokoll 2013 (pdf-fil)

Kontaktperson
Kjell Nilsson
graute@live.se