Medlemsbrev


Skinnmässa 2021

I år intet nytt på coronafronten utan återigen ett år utan publik men det blev en tävling likt den förra
året men med juryklasser(istället för publikklasser) och en produkttävling. Vi fick in hela 155 skinn
varav 120 för bedömning av våra domare Anders Hjort, Västervik och Maja Wikström, Gammelgarn.
Domarna hade ett rejält arbete med att sortera bland skinnen och utse vinnare i alla klasser. Skalan
på bedömningen går från 1-ok, 2-bra, 3-mycket bra, 4-utmärkt till 5-världsklass. Värt att tänka på när
ni hämtar hem era säckar o påsar. I dessa ligger det mappar med protokoll samt eventuella diplom
och vinster. I år fick alla en ColoBoost från Gotlands Lantmän som pris för ert deltagande i
skinnmässan(Kan vara bra att plocka ur när ni hämtar säcken).
Vill också tacka övriga sponsorer som på ett värdefullt sätt ställer upp och sätter färg på mässan år
efter år, stort tack.
Det deltog 28 gårdar i år, 15 av dessa diplomerades och alla gårdar fick med sig vinster hem.