Resultat från skinnpremieringen 2016


Bilder

Skinnmässa Affisch 160522

Resultat tävlingsklasser

Domare i pälsklasserna: Birgit Fag och Eva Bjersander
Domare i produktklassen: Agneta Werkelin och Anna-Karin Wiberg

Grå pälsklippta lammskinn (22 skinn)

1 Kälder gård o skinnbod, Havdhem Olle och Elvy Johansson
2 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
3 Hageby gård, Etelhem Asta Åslund
4 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
5 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings
6 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
7 Sigsarve Lamb, Näs Lotta Carsbo Niklasson och Curt Niklasson
7 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson
9 Skinnarve, Levide Maria Ericsson
10 Skinnarve, Levide Maria Ericsson
10 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson

Grå plädklippta lammskinn (40 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
2 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
3 Bjärs, Lojsta Lina Mattsson
4 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
5 Bendes, Anga Göran och Katarina Bylund
6 Bjärby, Sjonhem Ingrid och Anders Söderlund
7 Bondarve lamm & hantverksgård, Burs Patrik och Heike Johansson
8 Bondarve lamm & hantverksgård, Burs Patrik och Heike Johansson
9 Skinnarve, Levide Maria Ericsson
10 Kärne gård, Burs Linda Kullander

Grå plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade (11 skinn)

1 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
2 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings
3 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings
4 Tajnungs, Hangvar Viveca Bornold

Vita pälsklippta lammskinn (4 skinn)

1 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
3 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell

Vita plädklippta lammskinn (14 skinn)

1 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings
3 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
4 Angalamm, Anga Elisabeth och Juhani Allard
5 Skinnarve, Levide Maria Eriksson
6 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell

Vita plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade (4 skinn)

1 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson
2 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings

Vuxna djur (25 skinn)

1 Kälder gård o skinnbod, Havdhem Olle och Elvy Johansson
2 Tajnungs. Hangvar Viveca Bornold
3 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
4 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
5 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
6 Tajnungs, Hangvar Viveca Bornold
7 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell

Vuxna djur, vegetabilgarvade (3 skinn)

1 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
2 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings

Bästa produkt

Plac Företag Produkt Tillverkare
1 Nors nalleverkstad, Hall Klassiska nallar i olika färger Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Gane gård, Bäl Nackkudde Birgitta Nord
3 Graute, Hejnum Lyckligt lamm Jenny Andersson
4 Bondarve lamm & hantverksgård, Burs Förvaringspuff Heike Johansson
5 Vit väst Eva Jonasson, Visby

Sammanräknad klass

tre bästa resultat summeras

Årets gotländska skinnbesättning

Plac Besättning Kontaktpersoner Poäng
1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell 71
2 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson 70
3 Graute, Hejnum Kjell Nilsson 68
4 Kälder gård o skinnbod, Havdhem Olle och Elvy Johansson 66
5 Skinnarve, Levide Maria Ericsson 64+
6 Tajnungs, Hangvar Viveca Bornold 64
7 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings 63
8 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson 61
9 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson 59

Resultat publikklasser

Publiken - Grå pälsklippta lammskinn (22 skinn)

1 Kälder gård o skinnbod, Havdhem Olle och Elvy Johansson
2 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson

Publiken - Grå plädklippta lammskinn (51 skinn)

1 Bjärby, Sjonhem Ingrid och Anders Söderlund
2 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
3 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings

Publiken - Vita pälsklippta lammskinn (4 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
2 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
3 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson

Publiken - Vita plädklippta lammskinn (18 skinn)

1 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Angalamm, Anga Elisabeth och Juhani Allard
3 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
3 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson

Publiken - Vuxna djur (28 skinn)

1 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
2 Tajnungs, Hangvar Viveca Bornold
3 Mattsarve gård, Gammelgarn Maja Wikström och PM Andersson

Publiken - Oklippta lammskinn (11 skinn)

1 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
2 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
2 Ollajvs gård, Alskog Anna Törnfelt
2 Sigsarve Lamb, Näs Lotta Carsbo Niklasson och Curt Niklasson

Publiken - Livklippta lammskinn (7 skinn)

1 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
2 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson
3 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson

Publiken - Uppvisningsskinn (5 skinn)

1 Fättings lammgård, Gotlands Tofta Björn Pettersson och Ann Ahlqvist
2 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
3 Kallings lamm, Follingbo Birgitta och Erik Kallings

Publiken - Produkt (11 produkter)

1 Nors nalleverkstad, Hall Klassiska nallar i olika färger Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Bondarve lamm & hantverksgård, Burs Förvaringspuff Heike Johansson
3 Nors nalleverkstad, Hall Lamm på rull Inga-Greta och Vibert Nilsson
4 Graute, Hejnum Lyckligt lamm Jenny Andersson
5 Tummelbos lammgård, Levide Bänk på rör Malin Kristiansson
5 Vit väst Eva Jonasson, Visby