Kvalitetsarbete


Kvalitetsdokument, Skinnriket Gotland

Skinnrikets kvalitetsdokument garanterar att skinnen kommer från gotländska besättningar som är anslutna till svenska officiella avels- och härstamningsregistret, kontrollprogrammet för Maedi-Visna och som följer Svenska Djurhälsovårdens regler mot spridning av fotröta och dessutom att de färdiga lammskinnsprodukterna tillverkas på Gotland.

  1. Skinnen kommer från gotländska besättningar.
  2. Samtliga skinn kommer från besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel och till kontrollprogrammet för Maedi-Visna samt bedriver ett aktivt avelsarbete där riksbedömda baggar används.
  3. Huvuddelen av skinnen kommer från Gotlandsfåret samt Leicesterfåret
  4. De färdiga produkterna tillverkas på Gotland.
Engelsk Leicester
Gotländskt Pälsfår