Annonssida i Gotlandsguiden


Skinnrikets sida i Gotlands Guiden

Skinnriket är en förening som samlat kvalitetsmedvetna producenter av lamm och lammskinnsprodukter. Besök gärna något av våra företag!

Skinnrikets kvalitetsdokument garanterar att skinnen kommer från gotländska besättningar som är anslutna till svenska officiella avels- och härstamningsregistret, de frivilliga kontrollprogram som finns och som följer Svenska Djurhälsovårdens regler och dessutom att de färdiga lammskinnsprodukterna tillverkas på Gotland.

Lista på gårdar:

1 Fårölamm Kött o Skinn
Fårö, 5 km från färjeläget
www.farolamm.se, Facebook: Fårölamm
070-2292852
2 Stollan Design
Vamlingbo
Försäljning Kattlunds museigård, Grötlingbo och hos Skinn – Ull & Hantverk, Hemse
070-8809534
3 Tajnungs gård KRAV
Hangvar, skylt från väg 149
www.tajnungs.se, Facebook: Tajnungs Gård
070-7585951, 073-5126019
4 Risungs gård Lamm & Tryffel
Rute, skylt från väg 148
www.risungsgard.com, Facebook: Risungs Gård
0498-223385, 070-8911826
5 Sorby gårdsbutik KRAV
Stenkyrka
www.sorbygardsbutik.se, Facebook: Sorby gårdsbutik
0709-784477, 0739-340572
6 Pavaldsgård
Lärbro, skylt väg 147 och 148
www.pavaldsgard.se, Facebook: Pavalds gård
073-9302259, 073-9593813
8 Graute gård
Hejnum, skylt från väg 147 och 148
www.graute.se, Facebook: Graute gård
0498-32048, 070-4712999
9 Gane gård KRAV
Bäl, 2 km norr om Bäl
www.ganegard.se
0498-33130, 070-5783280
10 Ansarve farm
Försäljning Adelsgatan 28, Visby
Facebook: Wisby present
070-2804847
11 Norrbys gård
Hörsne, N57´ 34401 E18´ 37098
073-5802929, 0498-37003
12 Fättings lammgård & ardenner
Gotlands Tofta
www.fettings.se, Facebook: Fättings lammgård, lammhuset
070-6528377 Ann, 070-2371822 Björn
X Bjärby Gård
Sjonhem
0498-59015, 070-8684411
13 Sigsarve Lamb KRAV
Näs
www.sigsarvelamb.se
073-7598958, 070-5489091
14 Angalamm
Anga, 600 m syd Anga kyrka
www.angalamm.se
070-6648021, 072-5530007
15 Stora Hamre Gård
Östergarn
Försäljning Ingelas keramik Katthammarsvik
www.sthamre.se
070-9108549
16 Bioskinn – Bäckstäde gård
Sanda
www.bioskinn.se,
073-5393946, 070-3303063
17 Nobell lammgård
Gammelgarn, skylt från Gammelgarn kyrka
www.nobell.se, Facebook: Nobell Lammgård
070-7471679, 070-4958068
18 Mattsarve gård
Gammelgarn, skylt från vägen
www.mattsarvegard.se
0498-52107, 070-9789666
19 Rommunds fårgård
Gammelgarn, skylt från Gammelgarns kyrka
www.gotlandslamm.se
070-9476128, 073-6002784
20 Sigsarve fårgård KRAV
Alskog, väg 144, 5 km från Ljugarn, skylt: Skinn & Hantverk
www.sigsarvegotland.se, Facebook: Sigsarve Fårgård
073-6851906, 070-8491253
21 Ollajvs Gård
Alskog, 3.5 km från korsningen väg 143-144 Ljugarn
www.ollajvs.se
0498-493070, 073-7072945
22 Hemmor KRAV
Garda
0498-491346, 073-7535716
23 Sandholme gård
Eksta, Djupviks hamn, skylt väg 140
www.sandholme.se
070-2626790
24 Botvide gård KRAV
Lau
www.botvide.com
070-7491095
25 Lammboden Almungsgården
Stånga
www.lammboden.se
070-1111974
26 Sindarve lammgård KRAV
Hemse, 2 km norr om Hemse, väg 144
www.sindarvelammgard.se
0498-484688, 070-8490245
27 Kärne gård KRAV
Burs
0498-492487, 073-7283392
28 Bondarve Lamm & Hantverksgård
Burs, Ca 4 km från Burs k:a riktning Närsholmen
skyltat. GPS N57.228637 E18.560082
www.bondarve.com, Facebook: Bondarve Lamm & Hantverksgård
070-7432144, 070-3803063
29 Hemöstris Skinnboa
Havdhem, 1.5 km från ICA Havdhem mot Eke
www.hemostrisskinnboa.se
0498-481383, 073-9827525
30 Kälder Gård & Skinnbod
Havdhem, skylt väg 140
www.kalderskinnbod.com
0498-481249, 070-8481249