Om oss


Om oss

 

 

  • FlickaGosar
  1. 1

 

 

 

Om föreningen

Skinnriket Gotland ek. förening bildades år 2008. Föreningen har 90 medlemmar som är lammproducenter och/eller driver företag med anknytning till lammskinnshantverk eller man har helt enkelt ett stort intresse för lammen på Gotland. Vi välkomnar gärna fler! Vi arbetar tillsammans för att höja kvalitén på lammskinnen genom att öka kunskapen om vad genomtänkt avelsarbete och god djurhållning ger. Föreningen har genomfört kompetenshöjande åtgärder i samarbete med Exportrådet, Stenebyskolan, Region Gotland/Gotlands Folkhögskola i Hemse, Gotlands Fåravelsförening, LRF och Hushållningssällskapet.

 

Förtroendevalda

Nilsson, Kjell Evert (f.1971), Ordinarie Ledamot, Ordförande

Johansson, Sven Patrik (f. 1968), Ordinarie ledamot, vice ordförande

Kullander, Linda (f. 1972), Ordinarie ledamot, Sekreterare

Wikström, Anna-Maja Wiktoria (f. 1975) Ordinarie Ledamot, kassör

Siggelin, Erik (f. 1992), Ordinarie ledamot

Lina Mattsson (f. 1980), Ordinarie ledamot

Revisorer

Björn Eriksson (f. 1969), Revisor

Törnfelt, Anna Margareta (f. 1964), Revisor

Andersson, Karl Gustaf Birger (f. 1956), Revisorssuppleant

Valberedning

Pettersson, Mats, Sammankallande

Kallings, Erik

Larsson, Erik

 

Kontaktperson Kjell Nilsson graute@live.se

 

Mer