Om oss


 

 

 

 

 

 

Om oss

 

 

Om föreningen

Skinnriket Gotland ek. förening bildades år 2008. Föreningen har 90 medlemmar som är lammproducenter och/eller driver företag med anknytning till lammskinnshantverk eller man har helt enkelt ett stort intresse för lammen på Gotland. Vi välkomnar gärna fler! Vi arbetar tillsammans för att höja kvalitén på lammskinnen genom att öka kunskapen om vad genomtänkt avelsarbete och god djurhållning ger. Föreningen har genomfört kompetenshöjande åtgärder i samarbete med Exportrådet, Stenebyskolan, Region Gotland/Gotlands Folkhögskola i Hemse, Gotlands Fåravelsförening, LRF och Hushållningssällskapet.

Förtroendevalda

Johansson, Sven Patrik (f. 1968), Ordinarie ledamot, vice ordförande
Nilsson, Kjell Evert (f. 1971), Ordinarie ledamot, ordförande
Stolt, Anna-Lena Ingvarsdotter (f. 1951), Ordinarie ledamot, sekreterare
Söderlund, Ingrid Margareta (f. 1953), Ordinarie ledamot
Kullander, Linda (f. 1972), Ordinarie ledamot
Wikström, Anna-Maja Wiktoria (f. 1975), Ordinarie ledamot, kassör
Revisorer
Nobell, Lars Årad (f. 1939), Revisor
Törnfelt, Anna Margareta (f. 1964), Revisor
Andersson, Karl Gustaf Birger (f. 1956), Revisorssuppleant
Valberedning
Kallings, Erik, sammankallande
Pettersson, Mats
Larsson, Erik
Kontaktperson Kjell Nilsson graute@live.se

Mer

---