Elitlamm Avel


Elitlamm Avel är det svenska officiella avels- och härstamningsregistret. Målet är att ge möjlighet för besättningarna att driva ett effektivt avelsarbete och ha kontroll över sina djur. (Tom 2008 heter detta Fårkontrollen.) Svenska Fåravelsförbundet (SF) är huvudman för Elitlamm Avel och inrapporteringen sker via programmen Elitlamm Avel & Produktion, Elitlamm Avel Mini eller listrapportering.

Besättningar kan delta i Elitlamm Avel antingen med bara härstamningsregistrering eller både härstamning och en avelsvärdering. I registren registreras in lamning och inköp av djur, döda, slaktade och sålda djur. Lamningsuppgifter ska registreras inom två månader från att lammet har fötts. För den som vill vara med i avelsvärderingen så gör en mönstrare en bedömning av lammen och detta kan registreras i programmet. Mönstringsuppgifter ska registreras senast två månader från mönstringsdatum. Dessa mönstringsuppgifter ligger sedan till grund för den avelsvärdering som görs två gånger per år. Svenska fåravelsförbundets kansli support@elitlamm.com kan hjälpa till med mer information om mönstring och hjälp att hitta en lämplig mönstrare.