Riksbedömda baggar


Riksbedömningen innebär en noggrannare bedömning av bagglamm som tagits ut som blivande avelsbaggar vid gårdsmönstringarna. Djuren bedöms av erfarna riksdomare som är bland de mest kunniga på djurbedömning i Sverige. (läs mer)

Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får orsakad av bakterien Dichelobacter nodosus. Sjukdomen diagnostiserades i Sverige första gången 2004. Smittan sprids huvudsakligen genom inköp av djur. Eftersom antalet smittade besättningar hittills tycks vara lågt, finns goda möjligheter att begränsa smittspridningen inom landet.

För att förhindra smittspridning till andra besättningar ska djur från besättningar där fotröta diagnostiserats eller misstänkts under senaste året inte säljas. Djurägare som deltar med sina djur i riksbedömning eller baggauktion ska intyga
a) att inga tecken på fotröta förekommit i besättningen under det senaste året
b) att fotbad i förebyggande syfte inte utförts under det senaste året
(läs mer)

BaggeLiggerGröngräset