Resultat från skinnpremieringen 2017


Bilder

Resultat domar- och publikklasser

Domare i pälsklasserna: Eva Bjersander och Katarina Fritjofsson
Domare i produktklassen: Basil Kardasis och Eva Alfredsson

Grå pälsklippta lammskinn (16 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
2 Mattsarve gård, Gammelgarn PM Andersson och Maja Wikström
3 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
4 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson
5 Kärne gård, Burs Linda och Hugo Kullander
6 Skinnarve Jord & Skog, Levide Maria Eriksson
7 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
7 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
9 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson
9 Skinnarve Jord & Skog, Levide Maria Eriksson

Grå plädklippta lammskinn (47 skinn)

1 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson
2 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
3 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
4 Risungs gård, Lamm & Tryffel, Rute Claes och Ulla Berglund
5 Skinnarve Jord & Skog, Levide Maria Eriksson
6 Siglaivs, När Anita Hägg
7 Kallings Lamm, Follingbo Birgitta Kallings
8 Bendes, Anga Göran och Catarina Bylund
9 Kvie, Stenkyrka Peter Skalberg
10 Skinnare Jord & Skog, Levide Maria Eriksson

Grå plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade (11 skinn)

1 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson
2 Tajnungs, Hangvar Viveca Bornold
3 Graute, Hejnum Kjell Nilsson

Vita pälsklippta lammskinn (5 skinn)

1 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
3 Lammboden Almungsgården, Stånga Kia och Bengt Viken

Vita plädklippta lammskinn (15 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
2 Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute Claes och Ulla Berglund
3 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson
4 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson
5 Kallings lamm, Follingbo Birgitta Kallings

Vita plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade (3 skinn)

1 Bioskinn - Bäckstäde, Sanda Jacob Bäckstäde
2 Graute, Hejnum Kjell Nilsson

Vuxna djur (37 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
2 Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute Claes och Ulla Berglund
3 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson
4 Kälder gård o skinnbod, Havdhem Olle och Elvy Johansson
5 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
6 Kärne gård, Burs Linda och Hugo Kullander
7 Bondarve lamm- & hantverksgård, Burs Patrik och Heike Johansson
8 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson
9 Graute, Hejnum Kjell Nilsson
10 Botvide gård, Lau Katarina Björn
11 Kviungs, Stenkumla Jeanette Åkerblom Adler

Vuxna djur, vegetabilgarvade (4 skinn)

1 Bioskinn - Bäckstäde, Sanda Jacob Bäckstäde
2 Graute, Hejnum Kjell Nilsson

Bästa produkt

Plac Företag Produkt Tillverkare
1 Ragnvalds hantverk, Stånga Vinterbrud Ingemo Wickström
2 Vingar Eva Jonasson
3 Ödins garveri, Visby Pläd Eva Bjersander
4 Bondarve lamm & hantverksgård, Burs Matta Heike Johansson
5 Bondarve lamm & hantverksgård, Burs Förvaringsfår Heike Johansson
6 Gane gård, Bäl Ljusstake Birgitta Nord

Årets gotländska skinnbesättning

Sammanräknad klass - de tre bästa resultat summeras

Plac Besättning Kontaktpersoner Poäng
1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell 86
2 Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute Claes och Ulla Berglund 80
3 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson 76
4 Skinnarve Jord & Skog, Levide Maria Eriksson 68
5 Graute, Hejnum Kjell Nilsson 67
6 Kärne gård, Burs Linda och Hugo Kullander 66
7 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson 65+
8 Rommunds lammgård Björn Eriksson och Monika Nilsson 65
9 Nors nalleverkstad, Hall Inga-Greta och Vibert Nilsson 64+
10 Bendes, Anga Göran och Catarina Bylund 64

Resultat publikklasser

Publiken - Grå pälsklippta lammskinn (16 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell

Publiken - Grå plädklippta lammskinn (58 skinn)

1 Glästäde, Lärbro Jenny Andersson
2 Lammboden - Almungsgården, Stånga Kia och Bengt Viken
3 Kvie, Stenkyrka Peter Skalberg
3 Siglaivs, När Anita Hägg

Publiken - Vita pälsklippta lammskinn (5 skinn)

1 Lammboden - Almungsgården. Stånga Kia och Bengt Viken

Publiken - Vita plädklippta lammskinn (18 skinn)

1 Nobell lammgård, Gammelgarn Marianne och Lars Nobell
2 Kallings lamm, Follingbo Birgitta Kallings
3 Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute Claes och Ulla Berglund

Publiken - Vuxna djur (41 skinn)

1 Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute Claes och Ulla Berglund
2 Kviungs, Stenkumla Jeanette Åkerblom Adler
2 Kärne gård, Burs Linda och Hugo Kullander
2 Botvide gård, Lau Katarina Björn

Publiken - Oklippta lammskinn (11 skinn)

1 Siglaivs, När Anita Hägg
2 Tajnungs, Hangvar Viveka Bornold
3 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson

Publiken - Livklippta lammskinn (11 skinn)

1 Nors o Bäcks gårdar, Hall Maude Fyrenius och Elof Nilsson
2 Rommunds fårgård, Gammelgarn Björn Eriksson och Monika Nilsson

Publiken - Uppvisningsskinn (7 skinn)

1 Ansarve Farm, Stenkumla Jenny Granlund

Publiken - Produkt (18 produkter)

1 Nors nalleverkstad, Hall Hundflock Inga-Greta och Vibert Nilsson
2 Bendes, Anga Kuddar med körkmack Catarina Bylund