Inbjudan skinnmässa 2021


SKINNMÄSSA 2021 Uppdaterad version

Inbjudan till deltagande i Gotlands skinn- och produkttävling lördagen den 15:e maj 2021, Suderbys herrgård. Tävlingen kommer att genomföras utan publik pga coronarestriktionerna. De publikbedömda klasserna kommer att bli jurybedömda av en mindre expertpanel.  

TÄVLINGSKLASSER
DOMARBEDÖMDA KLASSER  PUBLIKBEDÖMDA KLASSER  
1A.   Grå pälsklippta lammskinn  
P1 
Gråpälsklipptalammskinn
2A.  Grå plädklippta lammskinn   P2.  Grå plädklippta lammskinn  
2B.  Grå plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade  
3A.   Vita pälsklippta lammskinn  P3.Vita pälsklippta lammskinn  
4A.   Vita plädklippta lammskinn   P4.   Vita plädklippta lammskinn  
4B.  Vita plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade  
5A.  Vuxna djur  P5.                                                                      Vuxna djur  

5B.  Vuxna djur, vegetabilgarvade  
5C.Vuxna djur, vita
6.Bästa produkt P6.  Bästa produkt  
P7.  Oklippta lammskinn
P8.  Livklippta lammskinn  

P9. Uppvisningsskinn (skinn av annan ras, korsningsskinn)  
10.  Sammanräknad klass: Årets gotländska skinnbesättning  2021 

OBS! Anmälan kan göras till klasserna markerade med fet stil. 

Värt att tänka på, i klassen årets gotländska skinnbesättning räknas besättningens 3 högst domarbedömda skinn

Regler för deltagande i tävlingsklasserna

 1. Skinntävlingen

Tävlingsdeltagare skall vara mantalsskriven på Gotland. 

Skinn skall komma från egen besättning. Samarbetar deltagaren med andra besättningar ska skinnen särmärkas. ID-märkning är önskvärt. Skinnen skall vara från 2020/2021 års säsong och får således inte ha tävlats med på skinnmässan tidigare. Eventuell gårdsmärkning kommer under tävlingsbedömningen döljas. Max 2 skinn per tävlingsklass.

 1. Produkttävlingen

Tävlingsdeltagare skall vara mantalsskriven på Gotland och/eller vara elev som under aktuellt läsår deltar i utbildning på Gotland inom textil och skinn.

Produkter skall vara av egen idé och design. Produkt får inte ha tävlats med vid tidigare skinnmässor. Eventuell ”tag” måste vara möjlig att dölja under tävlingsbedömningen. Ingen begränsning på antalet produkter per deltagare.

 1. Anmälan

Skinn och produkter skall vara anmälda senast söndag den 9 maj 2021 till Lina Mattsson, E-post, massaskinn2021@hotmail.com tel. 070-221 32 31. 

 1. Tävlingsavgift

Avgiften per skinn/produkt är 50 kr. Vid efteranmälan samt för deltagare som ej är med i Skinnriket är avgiften per skinn/produkt 100 kr.

 1. Inlämning 

Skinn och produkter ska vara inlämnade senast tisdag den 11 maj 2021. Skinn och produkter kan lämnas vid

 • Kjell Nilsson, Hejnum, 070-471 29 99
 • Patrik Johansson, Burs 070-743 21 44
 • Erik Siggelin, Eke  070-042 91 81
 • Lina Mattsson, Lojsta, 070-221 32 31                                                        

Varje kasse/säck som lämnas skall vara märkt med namn och innehåll (hur många skinn och vilka klasser, vilka produkter) samt faktureringsadress. Skinnkommittén har rätt att ändra klass för skinn om det är lämpligt.

 1. Fakturering av avgift 

Avgiften för skinn och produkter faktureras efter mässan. Insatsmedlemmar i Skinnriket erbjuds att delta med 2 skinn/produkter utan kostnad.

 1. Facebook

Vi kommer detta året att vara aktiva på skinnrikets facebooksida med att redovisa resultaten under lördagen den 15/5, häng gärna med oss under dagen. 

Domare

Domare för skinn 2021 är Anders Hjorth, Neovita och Maja Wikström, Gammelgarn.

Domare för produkter 2021, Lovisa Wiman. 

Bedömningskriterier finns angivna i filen Bedömning skinn och produkter 2021.

Varmt välkomna att delta på Gotlands Skinnmässa 2021 önskar Skinnriket Gotland!