Inbjudan till Skinnmässa 2016


SKINNMÄSSA 2016

Inbjudan till deltagande i Gotlands skinn- och produkttävling söndagen den 22 maj 2016, Suderbys herrgård.

Se fil: Inbjudan SKINNMÄSSA 2016

Skinntävlingen

Tävlingsdeltagare skall vara mantalsskriven på Gotland.
Skinn skall komma från egen besättning. Samarbetar deltagaren med andra besättningar så är särmärkning önskvärt. ID-märkning är önskvärt.

Skinnen skall vara från 2015/2016 års säsong och således inte tävlats med på skinnmässan tidigare. Både kromgarvade och vegetabilgarvade skinn kan lämnas in. Eventuell gårdsmärkning kommer under tävlingsbedömningen döljas. Max 2 skinn per tävlingsklass.

Avgiften per skinn är 50 kr. Efteranmälan samt för deltagare som ej är med i Skinnriket är avgiften per skinn 100 kr.

Produkttävlingen

Tävlingsdeltagare skall vara mantalsskriven på Gotland och/eller vara elev som under aktuellt läsår deltar i utbildning på Gotland inom textil och skinn.
Produkter skall vara av egen idé och design. Produkt får inte ha tävlats med vid tidigare skinnmässor. Eventuell ”tag” måste vara möjlig att dölja under tävlingsbedömningen. Ingen begränsning på antalet produkter per deltagare.

Avgiften per produkt är 50 kr. Efteranmälan samt för deltagare som ej är med i Skinnriket är avgiften per produkt 100 kr.

Anmälan

Skinn och produkter skall vara anmälda senast söndag den 15 maj 2016 till Anna- Lena Stolt,
epost: anna-lena@lillahallvards.se, tel. 070-880 95 34.

Inlämning

Skinn och produkter vara inlämnade senast tisdag den 17 maj 2016. Skinn och produkter kan lämnas vid

 • Anna-Lena Stolt, Vamlingbo, 070-880 95 34.
 • Maja Wikström, Gammelgarn, 070-978 96 66.
 • Kjell Nilsson, Hejnum, 070-471 29 99.
 • Patrik Johansson, Burs 070-743 21 44.
 • Ingrid Söderlund, Sjonhem, 070-555 90 15.
 • Maude Fyrenius, Hall, 070-667 47 67.

Vid inlämnandet skall varje försändelse vara märkt med namn och innehåll (hur många skinn och vilka klasser, vilka produkter) samt faktureringsadress. Skinnkommittén har rätt att ändra klass för skinn om det är lämpligt.

Fakturering av avgift

Avgiften för skinn och produkter faktureras efter mässan. Insatsmedlemmar i Skinnriket erbjuds att delta med 2 skinn/produkter utan kostnad.

Bedömningskriterier

Skinn (se även bifogat dokument Skinn)

Bedömningen görs i tre omgångar.

Skinnen bedöms enligt en skala från 1-5, där 1 är mindre bra, 2 är bra, 3 är mkt bra, 4 är utmärkt och 5 är världsklass.

Omgång 1
  Pälsklippta skinn bedöms med avseende på färg, lock, pälskvalitet och smidighet.

  Plädklippta skinn bedöms med avseende på färg, lock, pälskvalitet och glans.

  Skinn från vuxna djur bedöms med avseende på färg och symmetri, glans, pälskvalitet samt storlek och form.

Omgång 2

Skinnen delas sedan upp i två delar. Den bättre hälften efter bedömningen under punkt 1går vidare till steg 2 samt de skinn som har samma poäng som skinnet som placerat sig i mitten samt de skinn som samlat ihop minst 13 poäng. De skinnen bedöms med avseende på glans (päls) eller läderkvalitet (pläd) eller lock (vuxen) och helhetsintryck. Då domarna gjort denna bedömning så kan ett skinn ha max 30 poäng.

Omgång 3 – finalomgång

Slutligen så görs en finalomgång där de 10 skinn med högst poäng ingår samt de med samma poäng efter steg 1 och 2 som skinn nr 10. I klasser med färre än 20 skinn i omgång 2 går hälften av skinnen samt skinn på samma poäng vidare till finalomgång. De två domarna rangordnar individuellt skinnen utgående från poängskalan 12-10-8-7 osv. Här bedömer domarna ett skinn i jämförelse med de andra skinnen i omgången.

Produkter

Domarna bedömer dels det hantverksmässiga utförandet, dels formgivning och nyskapande samt hur kommersiell gångbar produkten är.

Årets gotländska skinnbesättning

Gäller poängen som skinnen sammanlagt fått i omgång 1 och 2. Besättningens poäng för skinn i klasserna 1-10 räknas samman. Besättningens 3 bästa skinn räknas.

Domare

Domare för skinn 2016 är Birgit Fag, Gränna och Eva Bjersander, Ödins Garveri, Visby.

Domare för produkter 2016 är Agneta Werkelin, grundare av Yllet, samt Anna-Karin Wiberg som driver
A-K Wiberg i Visby och Göteborg.

Kom till Suderbys Herrgård för en härlig manifestation för gotländska lammskinn.
Varmt välkomna till Gotlands Skinnmässa 2016 önskar Skinnriket Gotland!