Om oss


 

Skinnriket

Skinnriket Gotland ek. förening bildades år 2008. Föreningen har över 100 medlemmar som är lammproducenter och/eller driver företag med anknytning till lammskinnshantverk. Det kan också vara att man helt enkelt har ett stort intresse för lammen på Gotland. Vi välkomnar gärna fler! Vi arbetar tillsammans för att höja kvalitén på lammskinnen genom att bidra med ökad kunskap om vad genomtänkt avelsarbete och god djurhållning ger.

Föreningen har genomfört kompetenshöjande åtgärder i samarbete med Exportrådet, Stenebyskolan, Region Gotland/Gotlands Folkhögskola i Hemse, Gotlands Fåravelsförening, LRF och Hushållningssällskapet. Skinnriket anordnar årligen träffar runtom på ön där alla medlemmar delar erfarenheter och kunskap för att nå ännu högre!

Förtroendevalda

Nilsson, Kjell, Ordinarie Ledamot, Ordförande

Lövstedt, Jonas Ordinarie ledamot, vice ordförande

Kullander, Linda, Ordinarie ledamot, Sekreterare

Wikström, Maja, Ordinarie Ledamot, kassör

Andersson, Anna, Ordinarie ledamot

Lina Mattsson, Ordinarie ledamot

Elisabet Nilsson, Ordinarie ledamot

Revisorer

Eriksson, Björn, Revisor

Törnfelt, Anna, Revisor

Andersson, Karl Gustaf Birger, Revisorssuppleant

Valberedning

Pettersson, Mats, Sammankallande

Kallings, Erik

Larsson, Erik

Kontaktperson Kjell Nilsson graute@live.se

Mer